Achille OCCHETTO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 08-05-2006 / 28-03-2007 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 08-05-2006 / 17-05-2006 : Italia dei Valori - Di Pietro-Occhetto (Włochy)
 • 17-05-2006 / 28-03-2007 : Indipendente (Włochy)

Przewodniczący 

 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Deputowani 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 04-09-2006 / 11-09-2006 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 12-09-2006 / 11-03-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 12-03-2007 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 14-03-2007 / 25-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 26-03-2007 / 28-03-2007 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 28-03-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.