Giorgio NAPOLITANO : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Włochy)

Przewodniczący 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Konstytucyjnych
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Izraelem
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Report on the amendments to the Rules of Procedure following the Interinstitutional Agreement of 25 May 1999 on the internal investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0066/1999 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on Giordano Bruno, a symbol of free thought in Europe EN  
- P5_DCL(2000)0017 - Wygasła  
Gianni VATTIMO , Giorgio NAPOLITANO , Gianni PITTELLA , Vincenzo LAVARRA  
Data otwarcia : 31-10-2000
Termin : 31-01-2001
Liczba sygnatariuszy : 55 - 31-01-2001