Kent JOHANSSON : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 21-10-2011 / 26-01-2012 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 21-10-2011 / 30-06-2014 : Centerpartiet (Szwecja)

Wiceprzewodniczący 

 • 24-04-2012 / 30-06-2013 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja

Deputowani 

 • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 17-11-2011 / 23-04-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki

Zastępstwo 

 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-10-2011 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 18-04-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów  
- ITRE_AD(2012)462765 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie skutków, jakie na poziomie lokalnym i regionalnym wywrze rozwój inteligentnych sieci  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju  
- FEMM_AD(2013)514686 -  
-
FEMM 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe