Renzo IMBENI : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek
 • 08-03-2000 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Europejski
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Prezydium
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Europejski
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Prezydium

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rozwoju i Wspólpracy
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Komisji Wspólpracy Parlamentarnej UE-Rosja
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Komisja Rozwoju i Współpracy
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów i Sportu
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 10-10-2000 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 10-10-2000 / 14-01-2002 : Komisja ds. Swobód i Praw Obywatelskich, Sprawiedliwosci i Spraw Wewnetrznych
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

REPORT on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Assessment and future of Community humanitarian activities (Article 20 of Regulation (EC) 1257/1996) EN  
- A5-0191/2000 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)