Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Członkini
 • Wielka Brytania Conservative Party
 • Data urodzenia: 29 czerwca 1954, London

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

46

Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (debata)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Udział osób niepełnosprawnych w wyborach europejskich (debata)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (debata)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (debata)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesz, w tym małżeństwa dzieci

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

15

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie warunków pracy i niepewności zatrudnienia

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

SPRAWOZDANIE w sprawie dumpingu socjalnego w Unii Europejskiej

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

OPINIA w sprawie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

8

OPINIA w sprawie wykonania rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

OPINIA w sprawie warunków pracy i niepewnego zatrudnienia

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na 2015 r.

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – realizacja priorytetów na rok 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Instytucjonalne projekty rezolucji

8

Projekt rezolucji w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

12-03-2018 B8-0140/2018

Wspólny projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Projekt rezolucji w sprawie języków migowych i zawodowych tłumaczy języka migowego

16-11-2016 B8-1230/2016

Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia ludzi młodych

15-07-2014 B8-0052/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie wsparcia dla promowania toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Wygasła

szczegóły

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 124 - 28-07-2016

Pytania pisemne

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Komisja

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisja

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisja

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komisja

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisja

Pytania ustne

2

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Systemy innowacji w rolnictwie UE

30-04-2015 O-000045/2015 Komisja

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

1

 

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels