Kārlis ŠADURSKIS : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) LV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) LV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Prawa podstawowe osób pochodzenia afrykańskiego (B8-0212/2019) LV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt