Phil BENNION
 • Phil
  BENNION
 • Wielka Brytania
 • Data urodzenia: 7 października 1954, Tamworth

Grupy polityczne

 • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe

 • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Liberal Democrats Party (Wielka Brytania)

Członek

 • 12.03.2012 / 30.06.2014 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 12.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo

 • 22.02.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 22.02.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Palestyńską Radą Legislacyjną

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

96

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Wzmocniona współpraca między publicznymi służbami zatrudnienia (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(15)

Przenoszenie pojazdów silnikowych (debata)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(23)

Infrastruktura paliw alternatywnych (debata)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(16)

Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (debata)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(17)

Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (debata) (2)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(17)

Wymiary i obciążenia dla pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty (debata) (3)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(17)

Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie partycypacji finansowej pracowników w dochodach spółek

EMPL
18-12-2013 A7-0465/2013

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich, w tym dla osób samozatrudnionych

EMPL
12-12-2013 A7-0459/2013

SPRAWOZDANIE w sprawie budownictwa socjalnego w Unii Europejskiej

EMPL
30-04-2013 A7-0155/2013

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie ekoinnowacji – tworzenie miejsc pracy i generowanie wzrostu dzięki polityce ochrony środowiska

EMPL
18-09-2013 EMPL_AD(2013)510625

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

15

OPINIA w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie

EMPL
13-01-2014 EMPL_AD(2014)519687

OPINIA w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej

EMPL
11-12-2013 EMPL_AD(2013)522847

OPINIA w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku

EMPL
18-10-2013 EMPL_AD(2013)514576

OPINIA w sprawie problemów konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii Europejskiej

EMPL
10-10-2013 EMPL_AD(2013)500437

OPINIA w sprawie CARS 2020: w kierunku silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie

EMPL
27-09-2013 EMPL_AD(2013)510607

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 – wszystkie sekcje

EMPL
06-09-2013 EMPL_AD(2013)514863

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego

EMPL
10-04-2013 EMPL_AD(2013)500513

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania na temat polityki w zakresie konkurencji

EMPL
20-03-2013 EMPL_AD(2013)505984

OPINIA w sprawie stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia

EMPL
22-02-2013 EMPL_AD(2013)502005

Projekt(-y) rezolucji

54

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on security and Human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0259/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0255/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia: sentencing of demonstrators involved in Bolotnaya Square events

10-03-2014 B7-0246/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

3

Oświadczenie pisemne w sprawie skandalu dotyczącego talidomidu oraz potrzeb zdrowotnych ofiar żyjących jeszcze w Europie

16-01-2014 P7_DCL(2014)0011 Wygasła

szczegóły

Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN

Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 108 - 17-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania włączenia społecznego i zwalczania wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Wygasła

szczegóły

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 75 - 17-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem

09-12-2013 P7_DCL(2013)0024 Wygasła

szczegóły

Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN

Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014

Pytanie(-a) parlamentarne

53

  The need for specific guidance on REACH

23-04-2014 E-005226/2014 Komisja

  Competition in the IT sector

16-04-2014 E-004859/2014 Komisja

  Zoophilia

11-04-2014 E-004587/2014 Komisja

  Tania the elephant at Târgu Mureș zoo in Romania

25-03-2014 E-003650/2014 Komisja

  Supporting people with autism

21-03-2014 E-003473/2014 Komisja

  Unfair practices in the car rental sector

20-03-2014 E-003289/2014 Komisja

  VP/HR - Treatment of prisoners in Egyptian jails

13-03-2014 E-003014/2014 Komisja

  Protection of geographical indications

06-03-2014 E-002649/2014 Komisja

  Ugandan anti-homosexuality bill

25-02-2014 E-002221/2014 Komisja

  VP/HR - Anti-homosexuality bill in Uganda

25-02-2014 E-002220/2014 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)