Andrej PLENKOVIĆ : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Hrvatska demokratska zajednica (Chorwacja)

Przewodniczący 

 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina

Wiceprzewodniczący 

 • 07-07-2014 / 13-10-2016 : Komisja Spraw Zagranicznych

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 08-09-2014 / 13-10-2016 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 13-10-2016 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 09-07-2014 / 13-10-2016 : Komisja Rybołówstwa
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 14-07-2014 / 13-10-2016 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 13-11-2014 / 13-10-2016 : Komisja Budżetowa

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przeznaczonego dla Parlamentu Europejskiego  
- BUDG_AD(2015)544127 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 123, 128, 130b i 135

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 128 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 130 Regulaminu, załącznik II

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 133 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskich regionów wolnych od GMO  
- P8_DCL(2016)0072 - Wygasła  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 80 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zwrotu dóbr kultury i walki z nielegalnym handlem  
- P8_DCL(2016)0049 - Wygasła  
Dubravka ŠUICA , Ruža TOMAŠIĆ , Davor Ivo STIER , Andrej PLENKOVIĆ , Patricija ŠULIN , Andrey KOVATCHEV , Ivana MALETIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marijana PETIR , Bogdan Brunon WENTA , Stelios KOULOGLOU  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 56 - 28-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia Europejskiego Dnia Krawata  
- P8_DCL(2016)0029 - Wygasła  
Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Milan ZVER , Ruža TOMAŠIĆ , Andrey KOVATCHEV , Davor Ivo STIER , Ivana MALETIĆ , Tonino PICULA , Andrej PLENKOVIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Biljana BORZAN , Jozo RADOŠ , Marijana PETIR , Ivan JAKOVČIĆ , Thomas MANN  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 22 - 12-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe