Martina ANDERSON : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Ostatnie prace 

OPINION on implementation of the Treaty provisions related to EU citizenship EN  
- LIBE_AD(2019)628589 -  
-
LIBE 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt