Martina ANDERSON : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Ostatnie prace 

Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt