• Isabelle   THOMAS  

Isabelle THOMAS : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie pilnej potrzeby podniesienia cen interwencyjnych w celu powstrzymania kryzysu w sektorze mleczarskim  
- P8_DCL(2016)0069 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 58 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie renegocjacji długu  
- P8_DCL(2016)0043 - Wygasła  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 75 - 28-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony konsumentów w zakresie etykietowania produktów rybołówstwa i akwakultury  
- P8_DCL(2016)0042 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 27-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ograniczonej liczby udogodnień do opieki nad dzieckiem w pomieszczeniach sanitarnych dla mężczyzn  
- P8_DCL(2015)0059 - Wygasła  
Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Pina PICIERNO , Jonás FERNÁNDEZ , Karima DELLI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Isabelle THOMAS , Anneliese DODDS  
Data otwarcia : 14-10-2015
Termin : 14-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 78 - 15-01-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie wzmocnienia strategii UE na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego  
- P8_DCL(2015)0024 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Data otwarcia : 24-06-2015
Termin : 24-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 34 - 25-09-2015