Monika PANAYOTOVA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

  • 06-12-2012 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bułgaria)

Deputowani 

  • 11-12-2012 / 13-01-2013 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
  • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie walki z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe