Philippe A.R. HERZOG : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-08-2000 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 01-08-2000 / 19-07-2004 : sans étiquette (Francja)

Wiceprzewodniczący 

 • 27-02-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Gospodarcza i Walutowa

Deputowani 

 • 08-09-2000 / 11-02-2001 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 28-09-2000 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
 • 12-02-2001 / 26-02-2001 : Komisja ds. gospodarczych i walutowych
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Komisja Gospodarcza i Walutowa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 05-09-2000 / 13-02-2001 : Komisja ds. Socjalnych i Zatrudnienia
 • 14-02-2001 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)