Anneleen VAN BOSSUYT : Strona główna 

Przewodnicząca 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (A8-0378/2017 - Pavel Svoboda) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym (A8-0245/2018 - Axel Voss) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt