Dagmar ROTH-BEHRENDT

Grupy polityczne

 • 25.07.1989 / 20.04.1993 : Grupa Socjalistów - Członkini
 • 21.04.1993 / 18.07.1994 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członkini
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 25.07.1989 / 18.07.1994 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)
 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Przewodnicząca

 • 24.04.1997 / 19.11.1997 : Tymczasowa komisja majaca za zadanie monitorowanie dzialan podejmowanych na podstawie zalecen dotyczacych BSE (gabczastego zwyrodnienia mózgu)

Wiceprzewodnicząca

 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Komisja ds. Praw Kobiet
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią

Wiceprzewodnicząca

 • 20.07.2004 / 15.01.2007 : Parlament Europejski
 • 20.07.2004 / 15.01.2007 : Prezydium
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Parlament Europejski

Członkini

 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Delegacja ds. stosunków z Bulgaria, Rumunia i Albania
 • 15.01.1992 / 18.07.1994 : Komisja ds. Praw Kobiet
 • 15.01.1992 / 18.07.1994 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 15.01.1992 / 10.02.1993 : Delegacja ds. stosunków z Japonia
 • 11.02.1993 / 31.01.1994 : Delegacja ds. stosunków z Japonia
 • 01.02.1994 / 18.07.1994 : Delegacja ds. stosunków z Japonia
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja ds. Praw Kobiet
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 18.07.1996 / 20.02.1997 : Tymczasowa komisja ds. Dochodzenia w Sprawie BSE (gabczastego zwyrodnienia mózgu)
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegacja ds. stosunków z Australia i Nowa Zelandia
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Srodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Konsumentów
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Tymczasowa Komisja ds. genetyki ludzkiej i innych nowych technologii współczesnej medycyny
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Prezydium
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 26.07.1989 / 14.01.1992 : Komisja ds. Stosunków Gospodarczych z Zagranica
 • 15.01.1992 / 27.03.1992 : Delegacja ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 28.01.1992 / 18.07.1994 : Komisja Budzetowa
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Komisja Budzetowa
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja Budzetowa
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Komisja ds. Praw Kobiet
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Komisja ds. Kwestii Prawnych i Rynku Wewnetrznego
 • 17.01.2002 / 17.12.2002 : Tymczasowa Komisja ds. Pryszczycy
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Komisja Prawna i Rynku Wewnętrznego
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Prawna
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Prawna
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Prawna
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Prawna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Prawna

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

63

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Wyroby medyczne (debata)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(4)

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Wyroby medyczne (debata) (2)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(4)

Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(6.4)

Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie) (2)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(6.4)

Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów (debata)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 - Zasoby własne oparte na VAT (debata)

23-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-23(4)

Elektoniczna identyfikacja bydła (debata)

10-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-10(22)

Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)

01-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-01(2)

Tura pytań (Komisja)

25-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-25(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

6

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

JURI
18-09-2012 JURI_AD(2012)489691

Pytanie(-a) parlamentarne

1

Bezpieczeństwo jądrowe w sąsiedztwie UE

20-04-2011 O-000103/2011 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

104

Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej (debata)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(3)

Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata) (2)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(15)

Pakiet socjalny (część druga: transgraniczna opieka zdrowotna) (debata)

25-09-2008 P6_CRE(2008)09-25(4)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (głosowanie)

25-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-25(11.1)

Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (debata)

23-04-2007 P6_CRE-REV(2007)04-23(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 ustanawiającego przepisy zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych form encefalopatii gąbczastych

ENVI
22-04-2005 A6-0098/2005

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych

ENVI
10-10-2007 ENVI_AD(2007)393954

Pytanie(-a) parlamentarne

1

  Phthalates in medicinal products for human use

13-03-2006 P-1061/2006 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

77

  Announcement by the President

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(2)

  Vote

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(6)

  Order of business

08-03-2004 P5_CRE(2004)03-08(5)

  Asian bird flu

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(1)

  European Centre for Disease Prevention and Control

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(2)

  Effects of the summer heatwave

01-09-2003 P5_CRE(2003)09-01(5)

  The programme of the Italian Presidency

02-07-2003 P5_CRE(2003)07-02(1)

  Genetically modified organisms

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(5)

  Strengthening the European pharmaceutical industry in the interest of patients – proposals for action

01-07-2003 P5_CRE(2003)07-01(6)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

5

  Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy

ENVI
10-04-2001 A5-0118/2001

  Report on the proposal for a European Parliament and Council directive amending for the seventh time Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy

ENVI
21-03-2001 A5-0095/2001

  Report on the proposal for a European Parliament and Council Regulation laying down rules for the prevention and control of certain transmissible spongiform encephalopathies - (Hughes Procedure) - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy

ENVI
19-04-2000 A5-0117/2000

Projekt(-y) rezolucji

28

  MOTION FOR A RESOLUTION on the effects of the summer 2003 heat wave

02-09-2003 B5-0390/2003

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the effects of the summer heat wave

02-09-2003 RC-B5-0377/2003

  MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the European Council (Brussels, 20-21 March 2003)

24-03-2003 B5-0197/2003

  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE URGENCIA Sobre las lluvias torrenciales en Tenerife y en el Levante español y el cambio climático

08-04-2002 B5-0237/2002

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the prohibition of shark finning

20-02-2002 B5-0031/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the sustainable development strategy for the Barcelona Summit

07-02-2002 B5-0118/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the Bonn Conference on climate change

04-09-2001 RC-B5-0539/2001

  MOTION FOR A RESOLUTION on the outcome of the Bonn Conference on Climate Change

03-09-2001 B5-0541/2001

Pytanie(-a) parlamentarne

7

  Food and kitchen waste from commercial undertakings

21-07-2003 E-2411/2003 Komisja

  Safety risk for divers owing to non-standard Deco tables

03-03-2003 E-0618/2003 Komisja

  Nitrofurans and other prohibited drugs in poultry and shrimp

30-10-2002 O-0087/2002 Komisja

  Rights of homosexuals in the EU institutions

12-10-2001 O-0086/2001 Komisja

  Information on the volume of EU funding flowing to Berlin in 1999 and 2000

13-02-2001 E-0324/2001 Komisja

  Air quality on board certain types of aircraft

31-01-2001 E-0155/2001 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe