Colette FLESCH : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 07-08-1999 / 12-09-1999 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini
 • 13-09-1999 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 07-08-1999 / 19-07-2004 : Parti démocratique (Luksemburg)

Wiceprzewodnicząca 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Lotwa

Deputowani 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Przemyslu, Handlu Zewnetrznego, Badan Naukowych i Energii
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Tymczasowa Komisja ds. systemu nasłuchowego ECHELON
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Przemysłu, Handlu Zewnętrznego, Badań Naukowych i Energii
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslowie z Parlamentu Europejskiego do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego Porozumienia miedzy panstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE)
 • 24-04-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rozwoju i Współpracy

Zastępstwo 

 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Komisja Budzetowa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Budżetowa
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Malta

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on discrimination against a minority sport EN  
- P5_DCL(2003)0007 - Wygasła  
Catherine GUY-QUINT , Colette FLESCH , Freddy BLAK , Brian SIMPSON , Terence WYNN  
Data otwarcia : 14-04-2003
Termin : 14-07-2003
Liczba sygnatariuszy : 148 - 14-07-2003