• Roberta   METSOLA  

Roberta METSOLA : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630586 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630587 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630601 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2017  
- LIBE_AD(2019)630604 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych  
- LIBE_AD(2019)630605 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- LIBE_AD(2019)630608 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola  
- LIBE_AD(2019)630610 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie blockchain: przyszłościowa polityka handlowa  
- LIBE_AD(2018)626922 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie „Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa” ENISA, uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych („akt ws. cyberbezpieczeństwa”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji (Europol) za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613650 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613651 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)613652 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)615183 -  
-
LIBE 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości za rok budżetowy 2016  
- LIBE_AD(2018)615184 -  
-
LIBE