Roberta METSOLA : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Wiceprzewodnicząca 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Petycji
 • 23-01-2017 ... : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Komisja Petycji
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-07-2014 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Petycji
 • 19-01-2017 ... : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 ... : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-03-2018 ... : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Kontakt