Roberta METSOLA : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka  
- P8_DCL(2016)0135 - Wygasła  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data otwarcia : 12-12-2016
Termin : 12-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 120 - 13-03-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania cyberprzemocy i umotywowanego zemstą rozpowszechniania treści pornograficznych (tzw. revenge pornography)  
- P8_DCL(2016)0123 - Wygasła  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 73 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie zaginionych dzieci uchodźców  
- P8_DCL(2016)0119 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 21-11-2016
Termin : 21-02-2017
Liczba sygnatariuszy : 45 - 22-02-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej  
- P8_DCL(2016)0114 - Wygasła  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie dostępu do zatrudnienia osób cierpiących na zaburzenia neurologiczne oraz przewlekły ból  
- P8_DCL(2016)0112 - Wygasła  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 179 - 25-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie „wojny rybnej” i bezpieczeństwa rybaków  
- P8_DCL(2016)0092 - Wygasła  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 38 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie nadania priorytetowego charakteru europejskiej strategii dotyczącej alkoholu  
- P8_DCL(2016)0088 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 50 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie oceny skutków rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej  
- P8_DCL(2016)0087 - Wygasła  
Victor NEGRESCU , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Roberta METSOLA , Michał BONI , Ivan JAKOVČIĆ , Laura FERRARA , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Tibor SZANYI , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 45 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dobrowolnego ogólnounijnego programu na rzecz podnoszenia jakości szkół cyfrowych  
- P8_DCL(2016)0078 - Wygasła  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 48 - 13-12-2016
Oświadczenie pisemne dotyczące zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie umiejętności cyfrowych  
- P8_DCL(2016)0061 - Wygasła  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Data otwarcia : 22-06-2016
Termin : 22-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 35 - 29-09-2016

Kontakt