Roberta METSOLA : Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 183 Regulaminu

Generalne unijne zezwolenie na wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa (A8-0071/2019 - Klaus Buchner) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which forms part of a wider framework of rules governing the United Kingdom’s continued relationship with the European Union following Brexit.

Kontynuacja programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia - Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0021/2019 - Iskra Mihaylova) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which forms part of a wider framework of rules governing the United Kingdom’s continued relationship with the European Union following Brexit. Specifically, this report focuses on the importance of continuing cooperation amongst the various regions of the UK and Ireland.

Kontynuacja trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0082/2019 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which forms part of a wider framework of rules governing the United Kingdom’s continued relationship with the European Union following Brexit. Specifically, this report focuses on the importance of continued cooperation under the EU’s flagship programme – Erasmus+.

Bezpieczeństwo lotnicze w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (A8-0061/2019 - Kosma Złotowski) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which forms part of a wider framework of rules governing the United Kingdom’s continued relationship with the European Union following Brexit. Specifically, this report focuses on continued aviation safety and cooperation in this field between the UK and the EU.

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (A8-0026/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which concerns the draft cooperation agreement between the EU and Afghanistan, which governs the terms of the relationship between these two entities.

Umowa o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między UE a Afganistanem (rezolucja) (A8-0058/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this report, which concerns the cooperation agreement between the EU and Afghanistan that confirms the EU’s investment in strong relations between it and Afghanistan, which are indispensable for cooperation in a whole range of areas including trade, investment, justice, the rule of law and the fight against organised crime, amongst others.

Udział Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (A8-0081/2019 - Monica Macovei) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the participation of Norway, Iceland, Switzerland and Liechtenstein in large-scale IT systems that are used to guarantee security and justice in the EU within the framework of the Schengen acquis, the Dublin system and Eurodac-related operations.

Zakres działania i mandat specjalnych przedstawicieli UE (A8-0171/2019 - Hilde Vautmans) EN  
 

I voted in favour of this report. The EU has to becoming a stronger global actor politically and to have a robust tool kit to be able to match its role in the areas of international peace and security.

Wymogi dostępności produktów i usług (A8-0188/2017 - Morten Løkkegaard) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the rules governing accessibility for certain products and services for consumers with varied functional abilities.

Wizowy system informacyjny (A8-0078/2019 - Carlos Coelho) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the Visa Information System. The VIS is an indispensable tool in coordinating the exchange of short-stay visa information amongst Member States. This report lays down objectives related to the inputting of personal data obtained from vulnerable groups and how comparisons amongst various databases including VIS should be conducted.

Kontakt