Jean-Thomas NORDMANN : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 03-07-2002 / 15-12-2002 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
  • 16-12-2002 / 05-03-2003 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
  • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek prezydium

Partie krajowe 

  • 03-07-2002 / 19-07-2004 : Union pour la démocratie française - Parti radical (Francja)

Deputowani 

  • 02-09-2002 / 12-01-2003 : Komisja Budżetowa
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
  • 13-01-2003 / 19-07-2004 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria

Zastępstwo 

  • 29-08-2002 / 15-12-2002 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
  • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2004)0024 - Wygasła  
Jean-Thomas NORDMANN , Glyn FORD , Lennart SACRÉDEUS  
Data otwarcia : 29-03-2004
Termin : 06-05-2004
Liczba sygnatariuszy : 100 - 06-05-2004