Ruža TOMAŠIĆ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Zastępstwo 

Podkomisja Praw Człowieka 

Ostatnie prace 

Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt