Ruža TOMAŠIĆ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Zastępstwo 

Podkomisja Praw Człowieka 

Ostatnie prace 

Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt