Dubravka ŠUICA : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - pierwsza wiceprzewodnicząca

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Chorwacja)

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (A9-0023/2019 - Ibán García Del Blanco) HR  
 

Odjel za kaznene istrage i kazneni progon u Portu zatražio je ukidanje imuniteta Joséu Manuelu Fernandesu, zastupniku u Europskom parlamentu, u vezi s mogućim pokretanjem pravnih postupaka zbog navodnog počinjenja kaznenog djela zloupotrebe položaja, predviđenog i kažnjivog u skladu s člankom 11. portugalskog Zakona 34/87 od 16. srpnja. José Manuel Fernandes, u svojstvu gradonačelnika Vila Verde i u obavljanju svojih dužnosti u toj ulozi te u dosluhu s drugima, pod istragom je za navodno kršenje općih načela pravila o javnoj nabavi. Zastupnik José Manuel Fernandes je sam zatražio da mu se ukine imunitet.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (A9-0019/2019 - Ondřej Kovařík) HR  
 

Cilj ovog prijedloga, koji je dio Paketa o PDV-u u e-trgovini, je utvrditi detaljna pravila potrebna za osiguravanje funkcioniranja novih pravila o PDV-u za e-trgovinu nakon što su Direktivom 2017/2455 („Direktiva o PDV-u u e-trgovini”) uvedene promjene koje će stupiti na snagu u siječnju 2021. To se posebno odnosi na odredbe koje se odnose na elektronička sučelja koja omogućuju prodaju roba i usluga (mjesto trgovanja, platforma i portal) poreznim obveznicima koji nemaju nastanu u EU-u da isporučuju robu u EU-u osobama koje nisu porezni obveznici (fizičkim osobama), kao i na posebne postupke za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz kad se ne upotrebljava sustav „ sve na jednom mjestu” za prodaju na daljinu robe uvezene iz trećih područja ili trećih zemalja. Neophodno je osigurati da sve države članice na usklađen način primjenjuju odredbe o elektroničkim sučeljima kako bi se dodatno smanjila administrativna opterećenja poreznih obveznika koji sudjeluju u e-trgovini i ujedno bi se izbjegli propusti u zakonu koje bi mogli prouzročiti gubitke prihoda. Korištenjem sustava „sve na jednom mjestu” će se poboljšati naplata PDV-a i dodatno administrativno olakšati poslovanje putem elektroničkih sučelja.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) HR  
 

Europski fond za prilagodbu globalizaciji stvoren je u svrhu pružanja dodatne pomoći radnicima koji trpe posljedice velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim obrascima.
Dana 4. listopada 2019. Komisija je usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije za podršku reintegracije radnika na tržištu rada koji su postali viškom zbog poduzeća koje posluje u gospodarskom sektoru, klasificiranom u odjeljku NACE Revizija 2 odjeljenje 47 (Trgovina na malo, osim motornim vozilima i motociklima). Ovo je prva prijava koja se ispituje u proračunu za 2019. godinu, a deseta u sektoru maloprodaje od uspostave EGF-a. Ona se odnosi na 1 019 radnika koji su otpušteni te na prikupljanje ukupnog iznosa od 1 632 028 EUR iz EGF-a za Belgiju. Kako bi mobilizirala Fond, Komisija je proračunskom tijelu podnijela zahtjev za prijenos globalnog iznosa od 1 632 028 EUR iz rezerve za EGF u proračunsku liniju EGF-a. Postupak trijaloga pokreće se u slučaju neslaganja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie w sprawie właściwego zachowania