Yves COCHET : Siódma kadencja Parlamentu 

Członek 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członek

Członek 

  • 07-12-2011 / 20-12-2011 : Gauche Démocrate et Républicaine (Francja)
  • 21-12-2011 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francja)

Członek 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie sprawozdania z realizacji za rok 2013: rozwój i stosowanie technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe