• Alain   LAMASSOURE  

Alain LAMASSOURE : Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca - Piąta kadencja Parlamentu 

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Report on the White Paper on reforming the Commission (The aspects of the reform of direct relevance to the Committee on Constitutional Affairs - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0328/2000 -  
-
AFCO