• Alain   LAMASSOURE  

Alain LAMASSOURE : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Piąta kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the election of the President of the European Commission by the European Parliament EN  
- P5_DCL(2002)0017 - Przyjęta  
Jo LEINEN , Alain LAMASSOURE , Cecilia MALMSTRÖM , Monica FRASSONI , Mihail PAPAYANNAKIS  
Data otwarcia : 17-10-2002
Termin : 17-01-2003
Przyjęto : 16-01-2003
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P5_TA(2003)0027
Liczba sygnatariuszy : 320 - 16-01-2003
Oświadczenie pisemne on a Constitution for Europe EN  
- P5_DCL(2001)0003 - Wygasła  
Daniel COHN-BENDIT , Andrew DUFF , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Mihail PAPAYANNAKIS  
Data otwarcia : 21-03-2001
Termin : 21-06-2001
Liczba sygnatariuszy : 138 - 21-06-2001