Martina MICHELS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027  
- CULT_AD(2018)625319 -  
-
CULT 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt