Willi GÖRLACH : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek prezydium
 • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Grupa Partii Europejskich Socjaldemokratów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Niemcy)

Przewodniczący 

 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

Wiceprzewodniczący 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Deputowani 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegacja ds. stosunków z Kanada
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 21-11-2002 / 17-12-2002 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Zagranicznych, Praw Czlowieka, Wspólnego Bezpieczenstwa i Polityki Obronnej
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Komisja ds. Rybolówstwa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Człowieka, Wspólnego Bezpieczeństwa i Polityki Obronnej
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Komisja Rybołówstwa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne on the need to improve the human rights situation of the Kurdish population of Syria EN  
- P5_DCL(2003)0018 - Wygasła  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Data otwarcia : 22-09-2003
Termin : 22-12-2003
Liczba sygnatariuszy : 51 - 22-12-2003