Demetris PAPADAKIS : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Petycji 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 2/2019 do budżetu ogólnego – Zasilenie kluczowych programów na rzecz konkurencyjności UE: „Horyzont 2020” i Erasmus+ (A9-0004/2019 - John Howarth) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt