Csaba MOLNÁR : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Ostatnie prace 

Zdolność patentowa roślin i podstawowych procesów biologicznych (B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019, B9-0047/2019) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Znaczenie pamięci o przeszłości Europy dla jej przyszłości (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Projekt budżetu korygującego nr 1/2019 – nadwyżka z roku 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt