Merja KYLLÖNEN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FI  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) FI  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt