Aymeric CHAUPRADE : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Niezrzeszeni
 • 24-06-2015 / 09-11-2015 : Grupa Europa Narodów i Wolności - Członek
 • 10-11-2015 / 17-04-2018 : Niezrzeszeni
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 10-11-2015 : Front national (Francja)
 • 11-11-2015 / 12-01-2016 : Droite Indépendante (Francja)
 • 13-01-2016 / 01-07-2019 : Les Français Libres (Francja)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 07-09-2015 / 01-05-2018 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2017 / 01-05-2018 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 12-03-2015 / 23-06-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 29-06-2015 / 09-11-2015 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 23-04-2018 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Komitetu Parlamentarnego CARIFORUM-UE
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie inkluzji i integracji osób niewidomych i słabowidzących na europejskim rynku pracy  
- P8_DCL(2015)0058 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 81 - 06-01-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie uznania ludobójstwa chrześcijan na świecie i ustanowienia europejskiego dnia walki z prześladowaniem i dyskryminowaniem chrześcijan na świecie  
- P8_DCL(2015)0014 - Wygasła  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Data otwarcia : 27-04-2015
Termin : 27-07-2015
Liczba sygnatariuszy : 112 - 28-07-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe