Marie-Christine BOUTONNET : Strona główna 

Członkini 

Komisja Prawna 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt