Jean-Luc SCHAFFHAUSER : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Rozwoju 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Wkład do debat parlamentarnych 

Kontakt