Steeve BRIOIS : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Wniosek o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego między Unią Europejską a Izraelem (przystąpienie Chorwacji) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Steeve BRIOIS  
Steeve BRIOIS 

Na stronie EP NEWSHUB

 • Malgré la pluie, vous étiez nombreux au rendez-vous aujourd’hui pour notre beau carnaval ! Merci à tous les habitants qui, de près ou de loin, ont participé aux festivités et félicitations  aux différentes associations pour avoir assuré le spectacle ! https://t.co/63e183vYqZ 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Je me suis rendu aujourd’hui à la 10e édition des journées ACED METALLIA . Une belle exposition pour faire découvrir la science aux petits et grands ! https://t.co/0ok4T6s9XJ 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Résultat : le PS risque de ne faire les 5 % 😂 https://t.co/IJdsp5VjsE 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt