Mylène TROSZCZYNSKI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Kosowo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (A8-0288/2018 - Michel Dantin) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt