Jean-François JALKH : Strona główna 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską (A8-0179/2019 - Ingeborg Gräßle) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 – sekcja I – Parlament Europejski (A8-0182/2019 - Vladimír Maňka) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt