Jean-François JALKH : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.  
- ENVI_AD(2018)612219 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2016  
- ENVI_AD(2018)612232 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- ENVI_AD(2018)612233 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2016  
- ENVI_AD(2018)612234 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2016  
- ENVI_AD(2018)612235 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016  
- ENVI_AD(2018)612236 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2016  
- ENVI_AD(2018)612237 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu  
- ENVI_AD(2016)584261 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie zwiększania innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie  
- ENVI_AD(2015)569735 -  
-
ENVI 

Kontakt