Dominique BILDE : Strona główna 

Członkini 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Wkład do debat parlamentarnych 
Porozumienie o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Danią (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt