Tiziana BEGHIN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

Kontakt