Alfred SANT : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Zewnętrzna ingerencja w wybory i dezinformacja w procesach demokratycznych państw członkowskich i Unii Europejskiej (B9-0108/2019, B9-0111/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i zasoby własne: czas, by spełnić oczekiwania obywateli (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Stan wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (B9-0045/2019, B9-0046/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Alfred SANT  
Alfred SANT 

Na stronie EP NEWSHUB

  • Interesting that the European Council is saying it wants the best possible partnership with the UK post Brexit. In 2003, the Maltese were repeatedly told no partnership could be possible with the EU, you were either in or out. Fake news was not born with Trump. @EUCouncil #brexit

    Opublikowane:  
    dnia twitter 
  • Nina Ribchenka, editor of the Russian language monthly "Maltese Vestnik (Herald)" met me to present a copy of this month's edition for which she had interviewed me at length. This cultural magazine is very well produced. https://t.co/CydkKaAxme 

    Opublikowane:  
    dnia twitter 

Kontakt