David BORRELLI : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)  
- INTA_AD(2018)628720 -  
-
INTA 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt