Sven SCHULZE : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący 

  • 10-07-2019 ... : Komisja Transportu i Turystyki

Deputowani 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 02-07-2019 ... : Komisja Petycji
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Kontakt