Sven SCHULZE : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Transportu i Turystyki 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Kontakt