Fabio Massimo CASTALDO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

PE  
Parlament Europejski 

Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącego 

  • Prawa człowieka i demokracja, z wyjątkiem sieci Nagrody im. Sacharowa (wraz z wiceprzewodniczącym P. Teličką)
  • Członek grupy roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu
  • Członek grupy roboczej ds. strategii innowacji w dziedzinie ICT
  • Zastępowanie przewodniczącego w organach wielostronnych (w sprawach niezwiązanych z bezpieczeństwem), w tym w ONZ+ i WTO
  • Zastępowanie przewodniczącego w kontaktach z europejskimi stowarzyszeniami przedsiębiorców
  • Zastępowanie przewodniczącego w sprawach dotyczących Ameryki Łacińskiej (wraz z wiceprzewodniczącą E. Gebhardt)

Członek 

BURO  
Prezydium 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Ostatnie prace 

Kontakt