Arne GERICKE : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Ostatnie prace 

Kontakt