Arne GERICKE : Strona główna 

Członek 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Ostatnie prace 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund EN  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt