Bernd KÖLMEL : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Budżetowa 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (A8-0197/2019 - Jean Arthuis) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi (A8-0180/2019 - Jonás Fernández) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt