Joachim STARBATTY : Życiorys 

Wersja oryginalna : DE 

Życiorys (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posła)  
Ostatnia aktualizacja: 15/12/2015 

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy) 

 • 1960 : Matura (klasyczna)
 • 1960-1964 : Studia na kierunku nauk ekonomicznych i politycznych we Fryburgu Bryzgowijskim i w Kolonii
 • 1964 : Dyplomowany ekonomista
 • 1967 : Tytuł doktora nauk politycznych

Kariera zawodowa 

 • 1965-1969 : Asystent naukowy prof. Alfreda Müllera-Armacka na Uniwersytecie w Kolonii
 • 1969 : Asystent parlamentarny posła do Bundestagu Alphonsa Horrema
 • 1970-1972 : Ekspert naukowy klubu parlamentarnego CDU/CSU ds. światowej i europejskiej polityki gospodarczej i walutowej
 • 1973-1975 : Stypendium habilitacyjne Niemieckiej Wspólnoty na rzecz Badań Naukowych (DFG)
 • 1976 : Stypendysta Fundacji im. Fritza Thyssena
 • 1977-2006 : Profesor polityki gospodarczej na Uniwersytecie Ruhr w Bochum
 • 1983-2006 : Profesor zwyczajny ekonomii, specjalizacja polityka gospodarcza, na Uniwersytecie w Tybindze
 • 1991-2002 : Profesor wizytujący na Uniwersytecie stanu Waszyngton w Seattle (1991, 1995 i 2002)
 • 1995 : Profesor wizytujący na Uniwersytecie Doshisha w Kioto

Kariera polityczna 

Funkcje sprawowane w krajowej partii politycznej lub krajowym związku zawodowym  
 • 2013-2015 : Przewodniczący rady naukowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD)
 • 2013-2015 : Członek zarządu okręgowego AfD w Tybindze

Inna działalność 

 • 1965-... : Organizator seminariów nt. integracji europejskiej w Kolonii, Strasburgu, Luksemburgu i Brukseli
 • 1986-1992 : Członek grupy naukowców DFG „Integracja Europy i zarządzanie gospodarcze” (Tybinga)
 • 1990-1994 : Zastępca rzecznika kolegium absolwentów „Pogłębienie integracji europejskiej” (Tybinga)
 • 1990-1992 : Dziekan-założyciel wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Frankfurt nad Odrą
 • 1991-2013 : Przewodniczący zarządu spółki akcyjnej Soziale Marktwirtschaft
 • 1998-... : Skargi do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego przeciw wprowadzeniu euro, traktatowi lizbońskiemu, porozumieniu ustanawiającemu EMS i zakupowi obligacji skarbowych Europejskiego Banku Centralnego

Odznaczenia 

 • 1995: Tytuł honorowego doktora Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Frankfurt nad Odrą
 • 2001: Odznaczenie Goldene Nadel des Handwerks (Nadrenia Północna-Westfalia)
 • 2003: Odznaczenie medalem im. Alexandra Rüstowa za zasługi w dziedzinie społecznej gospodarki rynkowej
 • 2013: Odznaczenie medalem im. Waltera Euckena za osiągnięcia badawcze w dziedzinie zarządzania gospodarczego

Kontakt