Joachim STARBATTY : Strona główna 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Ostatnie prace 

OPINION on differentiated integration EN  
- ECON_AD(2018)627770 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (B8-0480/2018) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt