Joachim STARBATTY : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie Umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią  
- INTA_AD(2019)629518 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie zróżnicowanej integracji  
- ECON_AD(2018)627770 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)  
- INTA_AD(2018)627617 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony  
- INTA_AD(2017)609319 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony  
- INTA_AD(2017)609316 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018  
- INTA_AD(2017)607959 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014  
- INTA_AD(2016)577053 -  
-
INTA 
OPINIA w sprawie wdrażania i przeglądu strategii UE wobec Azji Środkowej  
- INTA_AD(2015)571444 -  
-
INTA 

Kontakt