Joachim STARBATTY : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie oznakowania ostatnich zjazdów przed płatnymi drogami  
- P8_DCL(2016)0025 - Wygasła  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 70 - 12-07-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu żebractwa praktykowanego przez dzieci i dzieci towarzyszące żebrzącym osobom dorosłym  
- P8_DCL(2015)0011 - Wygasła  
Richard SULÍK , Nicola CAPUTO , Branislav ŠKRIPEK , Jan ZAHRADIL , José BLANCO LÓPEZ , Martina DLABAJOVÁ , Marcus PRETZELL , Kosma ZŁOTOWSKI , Joachim STARBATTY , Ivan ŠTEFANEC  
Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 104 - 07-07-2015

Kontakt